C:\

inovare

\   VIZIUNE

Stimularea potențialului de inovare local și național prin programe specifice de mentorat, incubare, accelerare și acces la finanțare, în scopul generării de valoare adăugată și transferului către piață.

C:\

incubare / accelerare startup

\   PROGRAME