C:\

termeni și condiții

\   DESCRIERE

bvcyh.ro – este o platformă pentru consolidarea ecosistemului de inovare în domeniul securității cibernetice, prin crearea unui hub regional ce reunește un pol de competențe în acest domeniu, țintind către un impact regional, național și european.

\   OBIECTIVE SPECIFICE

Crearea unui sistem în domeniu securității cibernetice și a tehnologiilor avansate, bazat pe utilizarea resurselor comune ale membrilor fondatori și pe atragerea și implicarea partenerilor strategici.

\   REZULTATELE AȘTEPTATE

Educația și conștientizarea, axate pe următoarele categorii de utilizatori: învățământ gimnazial, preuniversitar și universitar, precum și a profesioniștilor  ITC.

Demersurile de conștientizare se vor concentra asupra angajaților din instituțiile publice, operatori de infrastructuri critice, companii și alți potențiali beneficiari cheie.

\   ACCESUL LA PLATFORMĂ

Accesul pe platformă se face prin înscrierea datelor personale pe bvcyh.ro:

  •  orice persoană fizică care are vârsta de minim 14 ani ce dorește să aplice pentru a primi informații în domeniu securității cibernetice și a tehnologiilor avansate;
  • orice organizație neguvernamentală ONG, instituție publică, instituție de învățământ.
\   REGULI GENERALE
  • Administratorul  site-ului (Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (A.M.B.)) va depune toate eforturile rezonabile, din punct de vedere tehnic sau de altă natură, pentru realizarea scopului , cât și pentru funcționarea în bune condiții a site-ului.
  • Pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, administratorul poate modifica termenii și condițiile de utilizare ale site-ului, fără notificarea prealabilă a persoanelor care o utilizează. Beneficiarii  au obligaţia de a verifica periodic termenii și condițiile de utilizare, pentru a fi la curent cu conţinutul acestora.
  • Accesând site-ul  utilizatorii acceptă implicit, termenii și condițiile de utilizare . În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utilizatorii vor înceta folosirea site-ului.
\   TERMENII UTILIZAȚI AU URMĂTOARELE SEMNIFICAȚII

Beneficiar – utilizator din învățământ gimnazial, preuniversitar și universitar, precum și a profesioniștilor  ITC;

Hub – locație centrală pe un site web care oferă utilizatorilor articole și alt conținut relevant pentru subiectul de care sunt interesați.

\   OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR

Beneficiarii vor accepta următoarele condiții:

  • să nu publice, transmită sau distribuie informații care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale;
  • să nu utilizeze acest site într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri;
  • să nu folosească nici o aplicație software și niciun dispozitiv care să bruieze site-ul și nici să încarce sau să pună la dispoziție fișiere conținând date eronate sau viruși, prin niciun fel de metodă;
  • să obțină sau să încerce să obțină acces neautorizat, indiferent de metodă.

 

Este interzis să utilizați site-ul în scop publicitar sau pentru orice fel de cerere/ofertă care are un caracter comercial.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula accesul și utilizarea acestui site dacă sunt încălcați Termenii și condițiile.

\   CONDIȚII DE FOLOSIRE A INFORMAȚIILOR DE PE SITE

Puteți prelua, citi, imprima sau distribui orice informație de pe acest site, cu condiția să reproduceți fiecare dintre adnotările despre drepturile de autor sau alte adnotări despre drepturile de proprietate conținute în orice informație pe care o preluați de pe site.

Nu aveți dreptul de a modifica, refolosi, republica sau folosi conținutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov  și/sau a beneficiarului site-ului  al cărui conținut este vizat. De asemenea, trebuie să luați la cunoștință că orice vedeți sau citiți pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.

\   DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (A.M.B.) este proprietarul de drept al site-ului.

Toate drepturile de proprietate intelectuală la care se referă sau care reies și/sau în legătură cu site-ul, considerată total sau parțial, indiferent de format, teritoriu sau termen, sunt rezervate exclusiv Agenției, cu excepţia cazului în care au fost cedate sau licențiate expres și în scris de acesta unei alte persoane.

Proprietarul site-ului  îşi va exercita în mod activ drepturile sale de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

\   LEGISLAȚIE

Termenii şi condiţiile site-ului, relaţiile şi interacţiunile pe şi legate de site vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.